Основи біології

. До ліпідів належать: а) фосфоліпіди; б) нейтральні жири; в) холестерол; г) глікоген; д) целюлоза; е) хітин.

. Природа нейтральних жирів: а) тригліцероли; б) діацилгліцероли; в) фосфогліцероли; г) гліколіпіди.

Лабораторна робота №2

Тема: Вивчення властивостей ферментів

Мета - провести досліди щодо розщеплення пероксиду водню за допомогою ферменту каталази рослинних та тваринних клітин. Сформулювати уявлення про роль ферментів у клітинах. спортмастер экспресс доставка

Завдання для самопідготовки - вивчити матеріал за темою “Білки. Ферменти. Нуклеїнові кислоти.”. Дати правильну відповідь на тести вихідного контролю.

Тести вихідного контролю:

. Ферменти відрізняються від інших білків тим, що: а) є каталізаторами хімічних реакцій; б) містять вітаміни; в) містять метали; г) здатні до денатурації; д) мають третинну структуру.

. Яка хімічна природа біологічних каталізаторів?

. Що становить собою активний центр ферментів?

. Які чинники впливають на швидкість ферментативних реакцій?

Зміст роботи

1. Ферментативне розщеплення пероксиду водню за допомогою ферменту каталази, який міститься в клітинах рослин та тварин

Пероксид водню утворюється в деяких рослинних та тваринних клітинах як побічний продукт обміну речовин. Ця сполука токсична для клітин, тому в них міститься фермент каталаза, що розщеплює пероксид водню до нешкідливих речовин - води і молекулярного кисню.

Н2О2 2Н2О + О2

Про активність каталази можна судити за інтенсивністю виділення з тканин кисню.

2. Ферментативне розщеплення пероксиду водню каталазою, яка міститься в клітинах насіння гороху, або бульб картоплі, або краплі крові

Обладнання та матеріали: свіжий 3% розчин пероксиду водню, дистильована вода, пробірки, фільтрувальний папір, мікроскоп, листя елодеї, пеларгонії та інших видів рослин, м’якоть яблука, печінка та нирки тварин, жменя намоченого гороху, картопля сира і варена, пісок.

Хід роботи

. Для приготування препарату листя різних видів рослин, котрі стояли на світлі, м’якоть яблука, печінку та нирки тварин помістіть у краплю води на предметне скло і накрийте покривним скельцем.

Розгляньте препарати спочатку при малому, потім при великому збільшенні мікроскопа. З одного боку покривного скельця нанесіть краплю пероксиду водню, а з другого - покладіть фільтрувальний папір. Папір витягне з-під скельця воду, а пероксид опиниться під ним. Слідкуйте під мікроскопом за тим, що відбувається при цьому в клітинах рослин та тварин.

Тепер проробіть такий же дослід, узявши молоді та старі частинки однієї і тієї ж рослини.

Результати

. В одну пробірку помістіть шматочок вареної картоплі, в другу - сирої, в третю - пісок. До кожної пробірки додайте по 10 крапель пероксиду водню. Що відбувається?

Висновки

Тести підсумкового контролю:

. Який газ виділяється з рослинних клітин, коли до них додати пероксид водню?

. Що відбувається з каталазою при кип’ятінні клітин?

. Чому не відновлюється ферментативна активність каталази після охолодження клітини?

. Чи однакова активність каталази у різних тканинах?

. Як залежить активність каталази від віку тканини?

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8


Подібні статті

Загальна характеристика типу Земноводні
Об’єкт даної роботи – клас земноводні. Це самий нечисленний клас хребетних. Назва цієї групи говорить про те, що ці тварини, що виходять на сушу, не відірвалися ще в повній мірі від життя у воді. Метою курсової роботи є детальне розгля ...

Фауна та біологія двостулкових молюсків ландшафтного заказника Згоранські озера
Актуальність дослідження. Двостулкові молюски є одними з багаточисельних звичайних компонентів прісноводної гідрофауни . Як правило, їх можна зустріти в старицях річок, ставках, тимчасових водоймах, але найчастіше -- в озерах. Ці гі ...

Головне меню